درصد چربی Tag

  • تمام موضوعات
  • سلامتی

شاخص توده بدنی یا (BMI (Body mass index، در سال  1830  به وسیله شخصی به نام ادولف کوتله  ( Adolphe Quetelet ) ، دانشمند اهل...