بلاگ

  • تمام موضوعات
  • سلامتی

آیا من چاق هستم؟ ای اینه سخنگو! ایا من چاق هستم؟ این سوالی است که معمولا افراد جلوی آینه از خود می پرسند. فاکتور های......

شاخص توده بدنی یا (BMI (Body mass index، در سال  ۱۸۳۰  به وسیله شخصی به نام ادولف کوتله  ( Adolphe Quetelet ) ، دانشمند اهل......